2020-02-10 Info

Uppdaterad information om händelsen i Botkyrka kommun

I media har det de senaste dagarna rapporterats om en barnskötare i Botkyrka kommun som blivit häktad och är misstänkt för barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. Barnskötaren har tidigare arbetat i Ekerö kommun mellan 2002 - 2013 på Ekendals förskola. Åklagaren har den 7 februari beslutat att återuppta förundersökningen från 2012 då Ekerö kommun polisanmälde barnskötaren. 

Såhär går en förundersökning till
Under förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Förundersökningen leds av en förundersökningsledare, som är åklagare. Denne utser i sin tur en brottsutredare från polisen att leda förundersökningen. 

Här kan du läsa mer om förundersökningens olika delar

Ekerö kommun ser allvarligt på händelsen och följer utvecklingen av polisutredningen samt att vi har en upprättad dialog med Botkyrka kommun och polisen. 

Nedan finns svar på frågor som kommit in till kommunens stödtelefon. 

Varför slutade barnskötaren?
Under 2012 blev personen polisanmäld av kommunen för någon form av sexuellt ofredande i samband med sin yrkesutövning men denna anmälan ledde inte till åtal. Personen sa upp sig på egen begäran och avslutade sin anställning under våren 2013. Personen var placerad på Ekuddens förskola under några månader under vårterminen 2013.

Han blev polisanmäld av Ekerö kommun 2012, varför togs det inte vidare?
Han blev polisanmäld, men utredningen lades ner. Det fanns ingen bekräftelse då på att han hade begått några olagliga gärningar.

Finns det offentliga dokument som man kan ta del av?
Vi har inte någon polisanmälan dokumenterad i kommunen – det är Polisen som har upprättat den.

Genomfördes det någon intern utredning?
Eftersom det gjordes en polisanmälan så utreddes ärendet av Polisen och inte av arbetsgivaren.

Varför informerades inte personal och vårdnadshavare i aktuell förskola när den här personen polisanmäldes?
Vid den här typen av händelser informeras alltid direkt berörd personal och vårdnadshavare. Vid polisanmälan blir alltid personen avstängd under utredningen. Information till alla vårdnadshavare och till all personal sker först vid ett eventuellt åtal eller om Polisen bedömer det väsentligt för utredningen.

Vad gör Ekerö kommun i nuläget - och hur når kommunen ut till berörda?
Vårdnadshavare som har haft barn på dessa förskolor under den aktuella perioden eller personer som själva gått på dessa förskolor och idag känner oro över vad som framkommit har möjlighet att vända sig till vår stödpersonal (psykologer/kuratorer) på nummer 076-697 80 96. Telefonen bemannas mellan 08.00-16.30 mån-fre. Skulle du bli kopplad till vår röstbrevlåda så blir du uppringd senare samma dag. Elever som känner oro eller behöver prata kan kontakta skolkurator eller skolsköterska. Dessutom kan ni som familjer alltid vända er till Råd och stödverksamhet till familjer 
Mer information finns hos Stiftelsen för allmänna barnhuset

Första linjen
Följande vårdcentraler samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar har psykologer som riktar sig speciellt till barn och unga, de kallas även första linjen-mottagningar. Första linjen mottagningar
Du kan förstås också kontakta din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog.

Har du information som kan hjälpa Polisen med utredningen?
Kontakta Maria Wickman, maria.wickman@polisen.se. Tel 073-08 07 103.

Kontaktar Ekerö kommun barn / föräldrar till barn som gått där under perioden?
Barn och utbildningsförvaltningen kommer inte att ta kontakt med enskilda barn/vårdnadshavare enbart utifrån att man gått på förskolan under denna period. Oroliga uppmanas att ta kontakt med vårt stödnummer.

Om det framkommer något som berör barn på Ekerö i samband med den polisutredning som genomförs tar polisen kontakt med berörda vårdnadshavare eller med myndig ungdom.

Utreder ni vad som hänt eller inte hos er och om ja, hur gör ni det?
Vi driver ingen egen utredning hos kommunen. Däremot har åklagaren beslutat att öppna förundersökningen gällande händelsen på förskolan i Ekerö. Där bistår vi självklart rättsvårdande myndigheter om så behövs.