2020-02-11 Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info

Information om simskola i Stockholms stad

Stockholm stad har beslutat att i första hand erbjuda simskola till invånare i Stockholms stad. Detta innebär att du som invånare i Ekerö kommun inte längre kan boka simskola i närliggande simhallar. Däremot kan eventuellt lediga platser bli bokningsbara även för Ekeröbor, men då först när det är fem dagar kvar till kursstart. Simundervisningen för skolorna påverkas inte av detta beslut.

Beslutet har lett till att vi har fått in många frågor om hur Ekerö kommun tänker möta upp det ökade behovet av simskola i kommunen. Då vi inte har ett eget badhus för att bedriva simskola kan vi inte erbjuda simskola för kommunens invånare under höst, vinter och vår.

Vad vi kan erbjuda är simskola på några av kommunens strandbad under sommartid. Vi har redan nu sett över simskoleperioderna för kommande sommar och kommer att ha två veckorsperioder och flera starter, detta för att erbjuda fler barn simskola och öka flexibiliteten för familjen. Mer information om när sommarsimskolan går att boka kommer finnas på kommunens hemsida i början på mars 2020.

Planerat badhus på Ekerö
Arbetet med det planerade badhuset fortgår och ramprogrammet är taget av kommunfullmäktige. Vi arbetar nu vidare med utformning och verksamhetsplanering.  Mer information om vad som händer just nu hittar du på Badhus-sidan

Simundervisning i skolan
De kommunala skolorna i Ekerö kommun åker regelbundet till olika simhallar i Stockholms län (t ex Åkeshov, Mörby, Vällingby) på skoltid. Detta kommer inte att påverkas av beslutet från Stockholms stad. Vid dessa tillfällen bedrivs både simundervisning och simtester för att få fatt på vilka insatser man behöver sätta in i syfte att alla ska nå så långt som möjligt för att nå målet i ämnet idrott och hälsa i åk 6, där simning är en uttalad del av betyget.

Beslutet från Idrottsförvaltningen, Stockholms stad:
Simskolan är i första hand bokningsbar för personer som är folkbokförda i Stockholms kommun. Detta för att kommunens verksamhet primärt skall vara tillgänglig för kommunens invånare. Eventuellt lediga platser blir bokningsbara även för personer som inte är folkbokförda i Stockholms kommun när det är fem dagar kvar till kursstart.”

Här är tips till dig som förälder vad du själv kan göra för att öka vattenvanan och lära ditt barn hur de hanterar vattnet:

  • Öva på att röra er/leka i vattnet
  • Öva på att vara bekväm med vattenstänk i ansikte och på huvud
  • Öva på att doppa huvudet
  • Öva på att hoppa från kanten på grunt vatten
  • Öva på att flyta på mage och på rygg.
  • Prata om säkerhet vid vattnet - Svenska Livräddningssällskapet