2020-08-20 Omsorg och hjälp | Info

Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela statsbidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader de haft under perioden 1 februari till 30 november 2020 till följd av sjukdomen covid-19. 

Du som är privat utförare och som har ett pågående avtal med Ekerö kommun kan fram till den 26 augusti 2020 lämna in underlag för merkostnader under perioden 1 februari till 31 juli 2020 till följd av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstverksamheten när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Specificerade kostnader ska vara skäliga och direkt kopplade till det uppdrag som reglerats i avtal med Ekerö kommun.

Bidraget kan endast sökas av kommuner och regioner, men privata företag eller enskilda personer kan genom kommunen också få rätt till statsbidraget.

För utförare som inte har möjlighet att lämna in sin ansökan redan nu i augusti finns möjlighet att lämna in ansökan i november (senast 15 november 2020).

Det underlag som du skickar in till Ekerö kommun kommer att behandlas i enlighet med förordningen och Socialstyrelsens anvisningar.

 För mer information om ansökningsprocessen vänligen kontakta socialnamnden@ekero.se