2015-11-03 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Info

Information till er som vill engagera sig i flyktingmottagandet.

Just nu hör många Ekeröbor av sig till kommunen som anmäler sitt intresse för att bli familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj för ensamkommande flyktingbarn. Många hör också av sig till oss för att erbjuda olika typer av aktiviteter och sysselsättningar och hjälp med att komma i kontakt med nyanlända flyktingar och deras familjer.

Ekerö kommun vill framföra sitt tack till alla som på olika sätt vill ställa upp och hjälpa! Det är positivt och glädjande.

Vi jobbar nu med att svara alla som har hört av sig. Eftersom det är många som på kort tid har kontaktat kommunen kan det ta lite tid innan du får ett svar. Vi hoppas att du har överseende med det.

Vi är fortsatt intresserade av att komma i kontakt med dig som på olika sätt vill engagera dig i kommunens flyktingmottagande.

Intresseanmälan

Vill du engagera dig så klicka på formuläret och anmäl dig.

Insamlingar
Många hör också av sig med frågor om insamlingar av förnödenheter som till exempel kläder, skor och pengar. Ekerö kommun anordnar inte några insamlingar och har just nu inte möjlighet att ta emot sådant som våra medborgare vill skänka. För insamlingar hänvisar vi till de hjälporganisationer som finns, exempelvis de olika kyrkoförsamlingarna, Röda Korset eller Rädda Barnen.