2020-04-30 Omsorg och hjälp | Info | Ekerö hemtjänst | Corona

Ingen hemtjänst till personer som tillfälligt vistas i Ekerö kommun

För att minska risken för smittspridning av covid-19 samt för att minska belastningen för hemtjänsten under sommaren, har Ekerö kommuns krisledningsnämnd den 28 april fattat beslut om att fr o m 2020-04-29 och tills vidare, ej verkställa hemtjänstinsatser beslutade av andra kommuner för personer som tillfälligt vistas i Ekerö kommun.