2020-03-23 Info | Solrosen | Ekdungen | Corona

Kommunen stänger temporärt vissa verksamheter

Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och myndigheternas strategi att minska smittspridning stänger kommunen temporärt vissa verksamheter från och med onsdag den 18 mars.

Följande verksamheter berörs:

  • Samtliga Öppna förskolor i kommunens regi.
  • Demensdagvården Ekdungen.
  • De öppna verksamheterna Stockbygården och Kajutan.
  • Träffpunkten Solrosen.

Information om stängning kommer att anslås vid respektive verksamhetslokal.

För de som har biståndsbeslut till Ekdungen kommer information meddelas genom personlig kontakt. 

Verksamheterna kommer att öppnas igen när situationen medger det och nya riktlinjer från myndigheter ges.

Mer information inför öppning publiceras här på ekero.se samt via anslag på verksamhetslokalerna.