2020-04-09 Omsorg och hjälp | Info | Corona

Kommunens åtgärder för att minska smittspridning inom hemtjänsten

Det här gör Ekerö kommun för att minska smittspridning inom hemtjänsten:

  • Alla hemtjänstkunder har informerats om de rådande förutsättningarna i äldreomsorgen.

  • Information lämnas alltid till nya personer som ansöker om insatser med vädjan att i största möjliga utsträckning undersöka om behoven kan ordnas på annat sätt.

  • Serviceinsatser såsom städning etc utförs i princip inte såvida det inte finns särskilda behov. Hemtjänstens resurser behöver i största möjliga utsträckning riktas till de äldre som har behov av omvårdnad.

  • Hemtjänsten försöker i största möjliga utsträckning minimera antalet personal hos den enskilde. Ett nära samarbete finns mellan utförarna för att minska antalet besök och på så sätt minska risk för smittspridning.