2018-10-24 Kommun och politik | Info

Kommunfullmäktiges konstituerande sammanträde

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober valdes Peter Carpelan (M) till ordförande för Kommunfullmäktige för mandatperioden 2018 - 2022. Till 1:e vice ordförande valdes Solveig Brunstedt (C) och till 2:e vice ordf. valdes Kristina Blom Andersson (KD). Därutöver kom ett yrkande om att välja en ny Kommunstyrelse där Kommunfullmäktige efter votering beslutade att nuvarande Kommunstyrelse sitter kvar till och med 31 december 2018. 

Val av Kommunstyrelse för den nya mandatperioden och ledamöter i samtliga nämnder för 2019 kommer att väljas på Kommunfullmäktige torsdagen den 13 december.