2020-08-10 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

Köbildning vid Skå Återvinningscentral

Teknik- och exploateringskontoret är medveten om köproblematiken till Skå Återvinningscentral. Det har i vissa fall stått bilar och köat långt upp på Färentunavägen. Detta är naturligtvis inte bra, framförallt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Ett nytt förslag på detaljplan finns framtaget - som skulle åtgärda problemen med kö på stora vägen. Denna detaljplan har av olika anledningar inte blivit antagen ännu.

Fram tills ombyggnation av området sker uppmanar vi kunder att försöka undvika just öppningstimman på ÅVC. Om man istället planerar sitt besök när centralen varit öppen några timmar brukar det vara mycket lugnare.

Öppettider Skå Återvinningscentral

Tack på förhand!