2020-07-06 Info

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

Det har varit eldningsförbud sedan 11 juni. Nu har Länsstyrelsen beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 9.00 den 4 juli 2020.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Upphävandet motiveras med att hög brand- och spridningsrisk ej längre råder i skog och mark.

Vi avråder fortsatt från eldning då väderprognoserna framöver är osäker och det är fortfarande torrt på många platser. Man bör vara försiktig och helst inte elda.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar. Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjerna följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer här: Södertörns brandförsvarsförbund