2020-09-16 Bygga, bo och miljö | Info | Badhuset

Lokalprogrammet klart för Ekerö Badhus

Baserat på fullmäktiges program och i nära samverkan mellan entreprenör och Ekerö kommun har ett lokalprogram tagits fram för badhuset. Ett lokalprogram är en förteckning över lokalbehovet och en beskrivning av önskade samband mellan de olika delarna av den planerade verksamheten.

Genom att sätta en yta på varje funktion och specifisera verksamheten har underlag tagits fram för de första skisserna. En platsanalys över området, liksom gällande detaljplan kompletterar bilden. Resultatet blir ett badhus i två plan och med en yta på cirka 4,500 kvm. 

De första skisserna antas vara framme under september-oktober. Parallellt arbetar en konsultgrupp med tekniska lösningar som vattenrening, ventilation och mycket mer. Ett badhus är en komplex byggnad som innehåller många olika funktioner. 

- Vi är mycket nöjda med att badhuset drivs med stort engagemang och kunskap samt enligt tidplan, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun. 

Kring årsskiftet ska fas ett av projektet, dvs projekteringen, vara klar och därefter fattas beslut om fas två, byggnation. Badhuset väntas stå klart i slutet av 2022. 

En förutsättning för badhuset är att nuvarande byggnader ersätts och rivs. Därför pågår byggnationen av KOM huset (Kontor, Omklädning, Möten). Markarbetena är klara, liksom grundplattan och nästa steg är att väggarna kommer upp. Till våren ska KOM huset stå klart för inflyttning och nuvarande byggnader rivas.

Mer information om badhuset