2019-10-03 Info

Måndag 7 oktober införs parkeringsförbud mellan 02–04 natt till vardag på Tappströms infartsparkering

Var uppmärksam på att det från och med den 7 oktober gäller parkeringsförbud mellan 02–04 natt till vardag på Tappströms infartsparkering. Anledningen till detta är att kommunen under en längre tid fått in väldigt många klagomål på att det inte finns lediga parkeringsplatser. Vi hoppas att denna åtgärd ska generera fler tillgängliga platser på vardagsmorgnarna.