2015-10-13 Omsorg och hjälp | Info

Migrationsverket vädjar till kommunerna om hjälp

10 000 personer med uppehållstillstånd sitter fast i Migrationsverkets mottagningssystem och väntar på en kommunplacering. Samtidigt håller verkets boendeplatser för asylsökande på att ta slut. Migrationsverket vädjar därför i en appell till Sveriges kommuner om hjälp.

De senaste dagarna har runt 1 500 personer per dag sökt asyl i Sverige. Till detta kommer flera hundra varje dag som verket inte hinner registrera men likafullt har ett ansvar att ordna boende för. Migrationsverkets boendeplatser i anläggningsboenden håller nu på att ta slut, och därför har myndigheten beslutat att gå in i nästa boendefas.

– Genom samarbetet med länsstyrelserna har verket nu lyft frågan om så kallade evakueringsplatser i kommunerna, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Evakueringsplatser är tillfälligt boende i sporthallar, gymnastiksalar eller liknande lokaler. Det är viktigt att understryka att de s.k. evakueringsplatserna bara kommer användas om Migrationsverket inte har möjlighet att erbjuda boende på annat sätt. Det är dessutom bara platser som kommer att användas kortast möjliga tid till dess boende kan ordnas på annat håll. Det är alltså inte fråga om en etablering på orten, utan en kortsiktig lösning vid ett akut läge.

Samtidigt vädjar Anders Danielsson i en appell till kommunerna om akut hjälp med kommunplacering för de cirka 10 000 personer i Migrationsverkets mottagningssystem som redan har uppehållstillstånd.

– Som läget ser ut nu är det av yttersta vikt att alla parter kliver fram och gör vad de kan. Om vi jobbar tillsammans kan vi klara det, säger Anders Danielsson.

Vad gör Ekerö kommun?
Ekerö kommun har precis som de flesta andra kommuner uppmärksammat Migrationsverkets vädjan och har inventerat vilka lokaler som kan komma att tas i anspråk vid en eventuell förfrågan från Migrationsverket. Utgångspunkten i detta arbete har varit att finna lämpliga lokaler som kan ianspråktas utan att en ordinarie verksamhet blir påverkad i någon större omfattning. Vi har därför valt att inte i första hand titta på gymnastiksalar och liknande eftersom dessa används i så stor utsträckning av både skolor och föreningar. Istället har vi fokuserat på lokaler som av olika anledningar står tomma eller används relativt sparsamt för närvarande.

Utifrån resonemanget ovan så har Ekerö kommun meddelat Migrationsverket att vi i första hand kan erbjuda evakueringsplatser för asylsökanden i Stenhamra förskolas gamla lokaler. Dessa lokaler står idag tomma sedan verksamheten flyttat in i nya lokaler. I de gamla lokalerna bedrev kommunen förskoleverksamhet så sent som i september och med de åtgärder som sedan tidigare har vidtagits finns inga hälsorisker med att vistas där. Anledningen till att beslut fattades om att bygga en ny förskola var att det skulle krävas omfattande renoveringar, bl.a. omläggning av taket för att lokalerna på sikt skulle kunna användas till förskoleverksamhet. Vår bedömning är att vi inom en vecka kan ställa om dessa lokaler för ändamålet samt bemanna verksamheten med egen personal med stöd av ideella organisationer. Om detta blir aktuellt så kommer omkringliggande verksamheter inte att påverkas i någon större omfattning och vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta.

Om en förfrågan kommer från Migrationsverket så kommer ytterligare information om vad detta innebär att läggas ut här på Ekero.se.  Tills vidare hänvisar vi till Migrationsverkets och Länsstyrelsen i Stockholms sidor

Migrationsverket fortsätter använda evakueringsplatser
Migrationsverket fortsätter att använda evakueringsplatser i kommuners regi. Under tisdagen handlade det om Sundbybergs stad och Piteå kommun.

Migrationsverkets svar på vanligt förekommande frågor om Migration

Länsstyrelsen om mottagandet av asylsökande i Stockholms län
Myndigheter och kommuner i Stockholms län samarbetar för att på bästa sätt ta emot de asylsökande som nu kommer.

Här finns aktuell information och länkar.