2020-08-31 Omsorg och hjälp | Info

Misstänkta bedragare i Träkvista med omnejd

Vi vill varna för misstänkta bedragare som utger sig för att vara från kommunen och/eller Roslagsvatten.

Boende i Träkvista med omnejd har fått påhälsning av hantverkare som utger sig för att vara från kommunen och/eller Roslagsvatten. De säger sig vilja erbjuda VVS service och tar kontakt både via telefon och hembesök.

Observera! Dessa personer är inte utskickade på uppdrag av kommunen eller Roslagsvatten och vi ber boende i området vara uppmärksamma och gärna sprida informationen vidare till bekanta och grannar.