2020-05-01 Info

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. 

Från 1 juli 2020 skulle det enligt övergångsreglerna (gymnasiereformen 2011) inte längre vara möjligt att utfärda slutbetyg. Slutbetyget skulle ha ersatts av gymnasieexamen. Som studerande innebär det att en del av betygsatta kurser från gymnasieskolan inte får ingå i en gymnasieexamen varvid eleven behöver läsa till fler kurser ”än nödvändigt”. Men detta ändrar regeringen på nu. Elever som drabbats av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen under coronakrisen ska inte straffas av pandemin och regeringen förlänger därmed möjligheten att nå slutbetyg med ytterligare ett år till 1 juli 2021.