2020-08-18 Omsorg och hjälp | Info

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Två äldre kvinnor och två äldre män går i skogen.

Nu finns det möjlighet för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Som förening kan man bland annat få bidrag för anordnande av aktiviteter, skapande av mötesplatser och åtgärder som möjliggör äldres ideella engagemang.

 

Läs mer och ansök på Socialstyrelsens hemsida. Sista ansökningsdag är den 23 september.