2017-04-09 Info

Nationell tyst minut

Statsministern har utlyst en nationell tyst minut på måndag 10 april klockan 12.00. 

Jag uppmanar alla Ekeröbor att delta i den tysta minuten för att hedra de som drabbades av det fruktansvärda attentatet. Ekerö kommun kommer att flagga på halv stång. Efter den tysta minuten hissas flaggan i topp. 

Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande