2019-12-18 Avfall | Info

Ny avfallstaxa från 1 januari 2020

För att vi ska kunna nå målet om bättre utsortering av tidningar och förpackningar har kommunfullmäktige beslutat att förändra taxan för avfall i Ekerö kommun. 

Taxan för mindre sopkärl sänks medan taxan för större sopkärl höjs.
Det blir alltså ekonomiskt mer fördelaktigt att lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationer istället för att lägga sådant i sopkärlet.

Vill du byta kärlstorlek kontaktar du kundservice på Roslagsvatten AB.
E-post: karlbyte@roslagsvatten.se
Ange namn, adress, telefonnummer samt önskad ny kärlstorlek.
Din nuvarande kärlstorlek kan normalt avläsas på sopkärlets adressetikett. 

För dig som byter kärl före den 29 februari 2020 kommer den nya taxan att gälla. 

Har du frågor gällande kärl eller den nya taxan, vänligen kontakta kundservice på Roslagsvatten AB. info@roslagsvatten.se eller 08-540 835 00

 

Så här ser den nya taxan ut: 

Taxa 2020

En- & tvåbostadshus, helår 

En- & tvåbostadshus, sommar 

Grundavgift

650 kr, oförändrad

500 kr, oförändrad

 

Exempel på nya tömningsavgifter och procentuell förändring:

Årsavgift för sopabonnemang med tömning varannan vecka:

Taxa 2020

140 l kärl 

190 l kärl 

240 l kärl 

370 l kärl 

Helårsabonnemang

360 kr, -53%

1540 kr, 0 %

2960 kr, +18%

5890 kr, +40%

Sommarabonnemang

 230 kr, -41%

770 kr, 0 %

1480 kr, +15%

2950 kr, +40%

 

Årsavgift för sopabonnemang med tömning var fjärde vecka:

Taxa 2020

140 l kärl 

190 l kärl 

240 l kärl 

370 l kärl 

Helårsabonnemang

140 kr, -59%

590 kr, -9%

1250 kr, +19%

2650 kr, +47%

Sommarabonnemang

100 kr, -44%

 320 kr, -9%

670 kr, +18%

1330 kr, +37%

 

Slamtaxan kommer förändras i vissa fall. Den nya taxan hittar du tillsammans med de andra taxorna: Den nya taxan
Här kan du läsa om avfallsföreskrifter

 

Ditt bidrag till återvinningen
Några exempel på vilken nytta återvinning ger om vi gör det tillsammans: 
Om vi skulle lämna alla metallkapsyler till återvinning skulle det gå att tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år. Om alla svenska hushåll återvann ytterligare en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton vilket motsvarar utsläppen från cirka 1200 bensindrivna bilar varje år eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen. Kartan visar var det finns återvinningsstationer i Ekerö kommun, där du kan sortera ut förpackningar av glas, kartong, metall och plast samt tidningar och kläder.
Mer information finns på vår hemsida: www.ekero.se/avfall eller på  www.ftiab.se

karta över återvinningsstationer i Ekerö

Klicka på kartan för att se den i större storlek.