2018-05-16 Info

Ny infartsparkering vid färjeläget i Jungfrusund

Infartsparkeringen vid färjeläget i Jungfrusund är avstängd från och med imorgon torsdagen den 17 maj. Bilister hänvisas, via skyltning, till den nya infartsparkeringen som ligger på andra sidan vid den nya lokalgatan.