2016-06-14 Sanduddens skola | Trafik | Utbildning och barnomsorg | Info

Ny skolpaviljong till Sandudden

För att skapa två nya klassrum på Sanduddens skola kommer en ny paviljong att levereras. Leveransen är beräknad till torsdag 16 juni. I samband med leveransen kan kortare trafikstörningar uppstå.