2015-05-28 Omsorg och hjälp | Info

Nya äldreboendet i Stenhamra ska heta Söderströmsgården

Namntävlingen för det nya särskilda boendet för äldre i Stenhamra har avslutats. Vann gjorde förslaget Söderströmsgården, som fick 40 procent av rösterna.

– Det är väldigt roligt att mer än 100 medborgare i Ekerö kommun har engagerat sig i namntävlingen, både genom att lämna förslag och i omröstningen. Söderströmsgården är ett namn som knyter an till historian om Hilda Söderström och om tomten där det nya boendet ska stå. Att detta är något som finns i Ekeröbornas minne märks tydligt i de många förslag som anspelar på just Hilda Söderström, säger Daniel Liljekvist, utvecklingsledare på Nämndkontor Social.

Utöver Söderströmsgården kunde medborgarna rösta på fyra andra förslag på Ekerö kommuns hemsida fram till och med 22 maj. Röstfördelningen blev för övriga förslag Stockrosen 21 %, Hildagården 19 %, Äldreboendet Stenhuggaren 13 % och Stockby äldreboende 7 %.

Det vinnande förslaget inkom från två källor. Dels var det ett par privatpersoner som lämnade förslaget och dels från personal och boende på nuvarande Färingsöhemmet, som anordnade en egen omröstning för att ta fram ett gemensamt förslag.

Vad händer härnäst?
Senectus AB har arbetar med uppdraget enligt avtalet med kommunen. Programhandlingar har framtagits och godkänts av Ekerö kommun. Nu fortgår arbetet med systemhandlingarna, vilka ska godkännas kommunen senast 30 september. Därefter kvarstår framtagande av bygghandlingar innan byggnationen kan påbörjas. Tidplanen är att Söderströmsgården kommer att vara färdigt våren 2017.