2020-03-24 Omsorg och hjälp | Info

Nya avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från och med den 1 april 2020

Kommunfullmäktige i Ekerö kommun har beslutat om en ny avgiftsmodell för dig som har insatser i hemmet, bor på särskilt boende eller har insatser enligt LSS. Avgifterna gäller från och med den 1 april 2020. Med den nya taxan betalar du per timme för den tid du är beviljad av din handläggare.  

Varför gör vi detta? 
Den tidigare avgiftsmodellen uppfattas som svår att förstå, orättvis samt tidskrävande. Det nya systemet innebär avgifter som är mer rättvisa och jämlika än tidigare. Samtliga kunder kommer att få sin avgift prövad oberoende om de bor på ett vårdboende, ordinärt boende, ensamma eller sammanboende. 

Vad innebär den nya avgiftsmodellen? 
Avgiftsmodellen innebär att avgift utgår i form av timtaxa, 305 kronor år 2020, för beviljad tid. Det exakta beloppet du betalar beror på vilka insatser du har, dina inkomster och vissa av dina utgifter. Det görs alltid en individuell prövning av din betalningsförmåga och oavsett inkomst betalar du aldrig mer än maxavgiften på 2 125 kronor i månaden för omsorgsinsatser. Trygghetslarm kostar 229 kronor i månaden och ingår i maxavgiften. Om du endast har trygghetslarm betalar du högst 229 kronor i månaden. Beloppen avser avgiftsåret 2020 och ändras årligen i april. Om du väljer att inte fylla i blanketten ”Underlag för avgiftsberäkning” betalar du maxavgift. 

 

Klicka på bilden nedan för att läsa mer om den nya avgiften.

Broschyrframsida

 

Här samlar vi frågor och svar om den nya taxan


F: Varför har ni genomfört denna förändring? 

S: Den tidigare avgiftsmodellen uppfattas som svår att förstå, orättvis samt tidskrävande. Det nya systemet innebär avgifter som är mer rättvisa och jämlika än tidigare. Samtliga kunder kommer att få sin avgift prövad oberoende om de bor på ett vårdboende, ordinärt boende, ensamma eller sammanboende. 

 

F: Varför skickar ni ut den här informationen mitt i Corona-krisen? 

S: Utskicket av information om “Nya avgifter” var planerat sedan länge. Eftersom de nya avgifterna börjar gälla den 1 april finns det ingen möjlighet att vänta med att gå ut med information. Ekerö kommun hanterar allt som har med Corona-viruset att göra på olika sätt - all information om detta finns på www.ekero.se/corona  

Ambitionen är att kommunen ska kunna fullfölja så mycket som möjligt av ordinarie verksamhet trots den situation vi är i med anledning av Corona-krisen. Information om nya avgifter är en viktig informationsåtgärd - därför går den informationen ut nu. 

 

F: Behöver jag göra något? 

S: Du behöver inte göra något.  Det nya avgiftssystemet gäller automatiskt för samtliga kunder med avgiftsbelagda insatser. I mitten av maj månad kommer du få hem ett nytt avgiftsbeslut. Avgiften beror på din inkomst, vissa av dina kostnader och omfattningen av de insatser du har fått beviljat.  

På avgiftsbeslutet ser du hur avgiften är framräknad. Om något på avgiftsbeslutet inte stämmer, tex att din inkomst eller boendekostnad ändrats, behöver du fylla i en ny inkomstförfrågan. Kontakta Ekerö direkt för att få hem en inkomstförfrågan. 

 

F: Hur räknar ni ut min avgift? 

S: Din avgift beror på omfattningen av de insatser du har beviljats, dina inkomster och din boendekostnad. Du betalar aldrig mer än maxavgift för din omsorg. Däremot kan din avgift bli lägre. Mat och hyra ingår inte i maxavgiften. 

Avgiftsutrymmet räknas ut så här: 

+ Nettoinkomst  (inkomst från pension, tjänst/näringsverksamhet, ränta m.m.) 
+ Eventuellt bostadstillägg 
- Förbehållsbelopp (minimibelopp, individuella belopp, boendekostnad) 
= Ditt avgiftsutrymme 

Är du gift räknas era inkomster samman och delas med två. 

Beroende på avgiftsutrymme kan din avgift minskas. Finns det inget avgiftsutrymme betalar du ingen avgift.

 

F: Hur får jag veta hur stor min avgift kommer att bli? 

S: När avgiftshandläggare beräknat ditt avgiftsutrymme får du ett beslut om avgift hemskickad. Samtliga kunder med avgiftsbelagda insatser kommer att få hem nya avgiftsbeslut i mitten av maj månad. Du behöver inte göra något. Timtaxan för hemtjänst uppgår till 305 kr per timme. Maxavgiften för hemtjänst och trygghetslarm är 2125 kr per månad. Din avgift kan bli lägre med tanke på din inkomst, boendekostnad och vissa andra kostnader. Din avgift kan också bli lägre beroende på antal timmar du blivit beviljad. Personer som endast har trygghetslarm betalar max 229 kr per månad. 

 

F: Om jag inte är nöjd med beslutet? 

S: Du har rätt att överklaga ditt avgiftsbeslut. Med ditt beslut får du en så kallad besvärshänvisning som beskriver hur du ska göra. Överklagan ska komma in till kommunen senast tre veckor efter du fått ditt beslut. Om beslutet inte ändras till din fördel skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten för avgörande.  

 

F: Min avgift har blivit mycket högre, varför? 

S: Den nya avgiftsmodellen innebär att du som kund betalar per timme för den tid du är beviljad stöd. Timtaxan är 305 kr under 2020. Det exakta beloppet som du ska betala beror på dina inkomster och vissa av dina utgifter. Det görs alltid en individuell prövning av din betalningsförmåga. Om din betalningsförmåga är tillräcklig för att betala för de timmar du är beviljad stöd kan därmed din avgift ha ökat när den nya avgiftsmodellen börjar gälla. Ingen betalar dock mer än maxavgiften på 2 125 kr/månad för omsorgsinsatser. 

 

F: Hur får ni veta om jag legat på sjukhus i två dagar? 

S: Du behöver inte avboka din omsorgsinsats om du hamnar akut på sjukhus – det får vi reda på i efterhand. Hemtjänsten sammanställer varje månad en rapport över kunder som haft frånvaro under månaden. Hemtjänsten skickar rapporten till avgiftshandläggarna som registrerar in frånvaron så att avdrag görs på fakturan.  

 

F: Jag tackade nej till morgonhjälp förra veckan, får jag lägre avgift då? 

S: Vi reducerar inte enstaka tillfällen utan endast hela dagar. Du kan avboka hela dagar och få lägre avgift, avbokningen behöver göras fem vardagar i förväg. Avbokning behöver inte göras om du hamnar på sjukhus för akut vård. Så - även om du tackar nej till morgonhjälp och avbokar den blir avgiften inte lägre - avgiften blir bara lägre om du bokar av heldagar. 

 

F: Vad händer om jag inte skickar in en inkomstförfrågan? 

S:  Om du är helt ny kund, eller om du som redan är kund får ändrade inkomstförhållanden behöver du inkomma med en inkomstförfrågan. Om du väljer att inte skicka in underlag för avgiftsberäkning får du betala maxavgiften. Man betalar aldrig mer än 2125 kr per månad för hemtjänst och trygghetslarm. Timtaxan uppgår till 305 kr per timme. Maxtaxan för endast trygghetslarm uppgår till 229 kr per månad. 

 

F: När får jag min räkning? 

S: Du betalar din avgift i efterskott. Om du till exempel fått hemtjänst i januari så skickas fakturan ut i februari och förfaller i slutet av mars. 

 

F: Min räkning är fel? Vad ska jag göra då? 

S: Kontakta Ekerö Direkt på 08-124 571 00. Om Ekerö Direkt inte kan hjälpa dig kommer en avgiftshandläggare kontakta dig inom 48 timmar. 

 

F: Kan jag få min räkning på autogiro/e-faktura/Kivra? 

S: Anmäl till din bank om du önskar få din räkning på autogiro eller e-faktura. Kivra kan vi tyvärr inte erbjuda i dagsläget. 

 

F: Kan man lämna in underlag för avgiftsberäkning digitalt? 

S: Tyvärr kan man inte göra det idag, men vi arbetar på att hitta en lösning för det snart. Till dess är det papper som gäller. 

 

F: Jag har tappat bort min räkning. Vad gör jag? 

S: Kontakta Ekerö direkt så meddelar de avgiftshandläggarna som skickar ut en kopia av räkningen per post till dig. 

 

F: Jag vill att min dotter/god man ska få mina räkningar? 

S:   På blanketten inkomstförfrågan finns en sida som heter ”Fullmakt”. Här fyller du i om räkning och avgiftsbeslut ska skickas till någon annan. 

 

F: Hur mycket kostar trygghetslarm? 

S: Det beror på vilket avgiftsutrymme du har. Om du bara har trygghetslarm kan det som mest kosta 229 kronor i månaden. Har du fler insatser och betalar maxavgift så ingår trygghetslarm i den. Den exakta beräkningen för din avgift finns beskriven i beskedet om ny avgift som skickas ut i mitten på maj.  

 

F: Vart vänder jag mig om jag är i behov av mer/mindre insatser? 

S: Om du är i behov av mer eller mindre insatser ska du vända dig till din handläggare. Du når din handläggare via Ekerö Direkt på telefonnummer 08-124 571 00 

 

F: Vart söker jag bostadstillägg? 

S: Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.  
www.pensionsmyndigheten.se 

 www.forsakringskassan.se