2015-11-27 Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info

Nya avgiftsnivåer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Nya avgiftsnivåer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

From den 1 januari 2016 kommer avgiftsnivåerna att höjas.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets gemensamma inkomster, dock högst 1 313 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 2 procent dock högst 875 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets gemensamma inkomster dock högst 438 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift.  

Avgift i fritidshem

  • För barn 1 betalar du 2 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster, dock högst 875 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 1 procent dock högst 438 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets avgiftsgrundade inkomster dock högst 438 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift.