2016-01-14 Förskola | Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg

Nya e-postadresser för skol-och förskolepersonal

Skol- och förskolepersonal inom Ekerö kommun har nu nya e-postadresser enligt principen: fornamn.efternamn@ekero.se

Tidigare hade personalen e-postadresser enligt: fornamn.efternamn@skolor.ekero.se

OBSERVERA att man nu tagit bort "skolor".