2020-03-27 Omsorg och hjälp | Info | Corona

Ökad risk för våld hemma

När allt fler är i karantän och familjer isolerar sig för att minska smittspridning kan en konsekvens bli ökat våld i hemmet. Därför ökar nu hjälptelefonlinjen ”Välj att sluta” sina öppettider. Telefonlinjen 020 - 555 666 vänder sig till personer som utövar våld eller riskerar att utöva våld.

De nya telefontiderna är:
- Måndag 8:30-20:00
- Tisdag 08:30-16:00
- Onsdag 08:30-20:00
- Torsdag 08:30-16:00
- Fredag 08:30-16:00

”Välj att sluta” är ett pilotprojekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Manscentrum. Mer information finns på www.valjattsluta.se