2019-06-25 Trafik och infrastruktur | Info

Omledning av gång- och cykelbanan första veckan i juli

Från och med nästa vecka leds gång- och cykelbanan om till ett nytt, tillfälligt läge i höjd med Tillflykten. Omledningen görs för att skapa en säker trafiksituation när byggtrafik börjar trafikera den befintliga gång- och cykelbanan.

I anslutning till Lindö tunnel kommer den befintliga gång- och cykelbanan att ledas om till ett nytt, tillfälligt läge. Det tillfälliga läget går närmare Ekerövägen och innebär att lutningen blir brantare och kurvan efter viadukten under Ekerövägen blir snävare.

Omledningen görs för att skapa en säker trafiksituation för cyklister och gångtrafikanter. Byggtrafik behöver ta den befintliga gång- och cykelvägen i anspråk för att transportera bort utsprängt berg från arbetena med Lindö tunnel.

Här kan du läsa mer om projekt Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 Ekerövägen!