2019-03-25 Info

Omval Falun kommun 2019

Den 7 april hålls omval till kommunfullmäktige i Falun kommun. Från och med den 28 mars kan personer som är röstberättigade till omvalet i Falun förtidsrösta. Ekerö kommun erbjuder förtidsröstning för röstberättigade till omvalet i Falun.

Hur går valet till? 
Om du är röstberättigad får du ditt röstkort i brevlådan cirka tre veckor före valet. På röstkortet finns information om vilka val du har rösträtt till, adress till vallokalen där du får rösta och vilka tider vallokalen är öppen. Om du inte fått ditt röstkort, eller om du tappat bort det, kan du beställa ett nytt hos Ekerö kommun, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten. 

Förtidsrösta 
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Från den 28 mars till den 7 april kan du förtidsrösta. 
Medtag giltig id-handling samt röstkort. Hos Ekerö kommun kan vi skriva ut ett nytt röstkort till dig.

Här kan du förtidsrösta i Ekerö kommun:
Ekerö kommunhus
28 mars kl 9 – 11
31 mars kl 11 – 13
3 april kl 16 – 18

För övriga möjligheter att förtidsrösta till omvalet se Valmyndighetens hemsida.

Rösträtt - Vem får rösta? 
För att ha rösträtt till Falun kommunfullmäktige måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 7 april 2019 och om du: 

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i Falun kommun 
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Falun kommun 
  • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är folkbokförd i Falun kommun. 

Vill du ha mer information om Falun omval 2019 kan du hitta det hos valmyndigheten.