2020-09-02 Utbildning och barnomsorg | Info

Öppna Förskolan öppnar igen

Två små barn sitter på golvet och leker.

Varmt välkomna nyblivna föräldrar och ni som besökt oss tidigare med barn från noll till fem år som inte är inskrivna på förskola! 

Nytt för oss alla är att vi gemensamt bär ett ansvar för oss själva och våra medmänniskor att tillsammans bromsa smittan av covid-19. Öppna Förskolan har därför vidtagit en del förändringar för att anpassa verksamheten till rådande situation efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd.

Läs på respektive Öppna Förskola om nya öppettider, åldersfördelning, program samt om verksamheten bedrivs ute eller inne.

Vi finns att följa på Instagram oppnaforskolan_ekerokommun