2019-02-13 Omsorg och hjälp | Info

Oroar du dig för någon som spelar, använder droger eller dricker för mycket?

Öppenvården Omtanken erbjuder nu en kurs i gruppformat för anhöriga till personer med ett beroende. Kursprogrammet bygger på den KBT-baserade metoden CRAFT- Community Reinforcement Approach Family Training. Metoden har i forskning visat sig förbättra måendet för dig som anhörig samt hjälpa till att motivera din närstående att söka hjälp samt förändra sina vanor.

Huvudmålen i CRAFT är:

-      Förbättra den anhöriges välmående

-      Förbättra relationen mellan familjemedlemmar

-      Minska/eliminera den närståendes spelande, drogande eller drickande

-      Motivera närstående till att påbörja behandling

Kursen är kostnadsfri och öppen för Ekerö kommuns vuxna invånare som är anhöriga till någon med ett beroende av alkohol, droger eller spel.

Kursstart: torsdagen den 7 mars och vi träffas vid tolv tillfällen, en gång per vecka.

Kurslokal: Öppenvården Omtanken – Lokalen ligger i ena änden av socialtjänstens hus på Tappströmsvägen 2 med egen ingång på baksidan, följ skyltningen!

För mer information samt anmälan kontakta: 

Öppenvården Omtanken 

Telefon:                          08-124573 73 eller 08-125 572 38