2019-05-28 Trafik och infrastruktur | Info

Planerat asfalteringsarbete på Ekerövägen v.24

Beläggningsarbeten kommer att ske vecka 24 på Ekerövägen där vägen bland annat ska få ny fin asfalt. Det kan medföra att framkomligheten kan påverkas under pågående asfalteringsarbeten. 

Var kommer det att ske?
Arbetena kommer att äga rum i höjd med Destination Ekerö fram till Träkvistavallen och den andra delen av arbetet kommer att ske vid Träkvista torg. 

Vilken tid på dygnet görs arbetet?
Beläggningsarbetena kommer göras nattetid mellan kl. 22:00-05:00, varningsskyltar samt trafikvakter är på plats vid större trafikpåverkan.