2015-01-15 Skola | Förskola | Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info

Produktionsområdet Barn- och utbildning byter till Bisfenolfria tallrikar

De tallrikar som tidigare har använts är godkända för livsmedelsanvändning men kan innehålla Bisfenol. Produktionsområdet Barn- och utbildning har rådgjort med tillsynsmyndigheten och väljer nu att använda försiktighetsprincipen och byter ut nuvarande tallrikar till Bisfenolfria alternativ. Detta omfattar samtliga skolor och förskolor i kommunal regi.

Bisfenol är ett ämne som finns i plastmaterial för att göra det hårt. Ämnet är hormonstörande och kan vandra över till livsmedel när plasten värms upp. Bisfenol är inte förbjudet utan får användas i viss plast i sådan mängd att den inte betraktas som farlig för hälsan. I länkarna hittar du mer information från Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/ny-riskvardering-av-bisfenol-a/

http://www.kemi.se/Innehall/Fragor-i-fokus/Bisfenol-A-BPA/

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bisphenol.htm?wtrl=01