2016-09-26 Info

Psykisk ohälsa – en berättelse från verkligheten - anhörigstöd i Ekerö kommun

I SVT:s program Djävulsdansen säsong 2 skildrar programledarna Ann Söderlund och Sanna Lundell människor vars närstående lider av psykisk ohälsa. Johan Malmqvist från Färingsö berättar om hur det är att vara förälder till ett barn med psykisk ohälsa, tabu kring psykiska sjukdomar men också om det stöd han upplever att han får genom Ekerö kommuns anhöriggrupp som vänder sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Intervju i tidningen Mälaröarnas Nyheter om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa

Läs intervjun med Johan Malmqvist och Pia Nilsson, Anhörigkonsulent, Ekerö kommun i tidningen Mälaröarnas Nyheter! (Kan fortfarande finnas kvar om man söker i Mälaröarnas nyheter)

Anhörigstöd i Ekerö kommun
För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning. Om du vårdar, hjälper eller stödjer en långvarigt sjuk, en äldre eller en person med funktionsnedsättning i hemmet, har du rätt att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Anhöriggrupper
I en anhöriggrupp träffar du människor i en liknande situation som du själv. Här kan ni dela erfarenheter, ge varandra råd, få information och kunskap och kanske få vänner för livet...
Vill du veta mer eller vill komma i kontakt med anhörigkonsulenten?