2016-09-21 Info

Rättelse av artikel i Mälaröarnas Nyheter

Mälaröarnas Nyheter nr. 14, utgiven onsdag 21 september, innehåller en felaktig uppgift på sidan 11 med rubriken "Försenade ombyggnader".

"De utrednings- och projekteringskostnader som lagts ned på Ekebyhovsskolan uppgår till drygt 15 miljoner kronor."

Det stämmer inte. Det ska stå 1,5 miljoner kronor. Mälaröarnas Nyheter beklagar tryckfelet och kommer att införa en rättelse.