2020-04-27 Näringsliv och arbete | Info | Corona

Restauranger och caféer behöver ta stort ansvar för att minska smittspridning

Våren är här och lockar många att besöka restauranger, caféer och uteserveringar. För att bidra till minskad smittspridning av covid-19 är det viktigt att följa både de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten ger och även livsmedelslagstiftningen. Både restaurangägare och gäster tar stort ansvar, men det finns signaler på att reglerna inte följs överallt.

Kommunens miljöenhet kompletterar nu den befintliga rådgivningen man redan har med att besöka restauranger och caféer. Besöken är inte bokade och vid behov kommer fotografier att tas med syfte att fastställa hur väl man följer allmänna råd och regelverk.

- Kommunen kan inte stänga restauranger utifrån Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd, om man har avvikelser så skickar vi en skriftlig återkoppling och är avvikelserna allvarliga så skickar vi även en kopia till Smittskydd Stockholm, säger Jessica Duf, tf miljö- och hälsoskyddschef.

Kommunens besök hos restauranger och caféer kommer att starta idag måndag den 27 april. De allmänna råden som gäller nu är att:

• Restaurangverksamheten ska se till att det inte uppstår trängsel i lokalen. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.

• Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.

• Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk. Ståbord är inte tillåtna.

• Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.

• Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.

• Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet.

I dagsläget finns inga förbud mot att vistas utomhus eller på en restaurang eller en uteservering. Vi har alla ett stort personligt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Det är viktigt att stanna hemma vid symtom, att vara noga med att tvätta händerna och hålla avstånd när vi rör oss bland andra människor. Det gäller även om du vistas på restaurang eller uteservering.

Ekerö kommun uppmanar restaurang- och caféägare att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och möblera glesare än vanligt och tänka igenom ytan för sin uteservering för att trängsel inte ska uppstå. Tänk också på att hålla avstånd till bostadsportar i fastigheter intill uteserveringen.

Mer information om Folkhälsomyndighetens Allmänna råd finns här: Folkhälsomyndigheten