2018-10-23 Bygga, bo och miljö | Info

Roslagsvatten - Är du abonnent i Ekerö kommun och har e-faktura och månadsfakturering? I så fall kan du ha fått fel faktura.

Roslagsvatten AB har nyligen bytt leverantör och distributör av våra fakturor. Vid överföringen av vårt e-fakturaregister har vi upptäckt att dataöverföringen blivit fel. Det innebär att du som är boende på Ekerö och som är abonnent hos Roslagsvatten, kan ha fått fel e-faktura. Roslagsvatten ber om ursäkt för detta. 

För att du ska få rätt underlag för att betala din faktura har Roslagsvatten skickat ut ett brev med korrekt fakturaunderlag. Brevet borde vara dig till handa senare i veckan. Har du inte e-faktura eller får din e-faktura kvartalsvis berörs du inte av detta. 

Roslagsvatten ber återigen om ursäkt för det inträffade och det besvär det medför.

Läs mer på vår hemsida om hur du går till väga om betalning redan är genomförd.