2018-06-26 Avfall

Säkra lasten!

Säkra avfallet innan du åker till återvinningen!

Vi får många rapporter om föremål som "tappats från släpkärror på väg till Skå Återvinningscentral. Tyvärr med nedskräpning av naturen som följd men också otäcka olyckstillbud.

All last på släpkärran måste enligt lag säkras så att den inte kan förskjutas eller falla av.

Den bästa lösningen är ett nät. Om du använder spännband rekommenderas typen med integrerad spännare.

Välkommen till Skå Återvinningscentral.