2020-07-20 Bygga, bo och miljö | Info

Samråd för detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4

Detalj ur gestaltningsprogram Närlunda 58:4

Kommunen avser att inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att pröva radhusbebyggelse. En bedömning har gjorts att det är lämpligt med fyra bostäder fördelat på två huskroppar för att bättre anpassa byggnaderna till terrängen och omkringliggande bebyggelse. Detaljplanen möjliggör fyra bostäder i två parhus. 

Planen läggs nu ut på samråd. Under samrådstiden 20 juli – 20 september hittar du en utställning i Biblioteket i Ekerö Centrum och här på hemsidan.

Här kan du se alla handlingar och läsa mer