2015-11-25 Ekebyhovsskolan | Färentuna | Munsö skola | Sanduddens skola | Närlundaskolan | Skå skola | Sundby skola | Stenhamraskolan | Tappströmsskolan | Träkvista skola | Uppgårdskolan | Utbildning och barnomsorg | Info

Skolinspektionen godkänner skolorna i Ekerö kommun

Skolinspektionen genomförde under hösten 2014 tillsyn i Ekerö kommuns förskolor, fritidshem, grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Vid tillsynen tog Skolinspektionen ställning till hur verksamheterna ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen.

Man bedömde även om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Skolinspektionen gav kommunen förelägganden att vidta åtgärder inom ett antal bedömningsområden. Ekerö kommun har under 2015 vidtagit åtgärder och på olika sätt arbetat med dessa områden.

 

Den 20 november 2015 beslutade Skolinspektionen att avsluta tillsynen av Ekerö kommun.

 

Allt material finns att läsa på Skolinspektionens sida.