2020-04-07 Avfall | Info

Släng ditt avfall på rätt ställe

Mängden dumpat grovavfall vid FTI:s återvinningsstationer har ökat kraftigt de senaste veckorna. Vänligen kom ihåg att slänga dina sopor på rätt ställe! Det är endast förpackningar och tidningar som ska lämnas på våra återvinningsstationer, grovsopor och annat ska till Skå återvinningscentral. För öppettider till Skå återvinning, se här: Skå återvinning