2019-02-14 Info

Södertörns Brandförsvar genomför rökdykningsövningar veckorna 7 - 9

Brandförsvaret på Ekerö övar regelbundet och i mitten av februari kommer man att genomföra rökdykningsövning. Det är en övning som syftar till att brandförsvaret praktiserar sökteknik vid rökdykning. De kommer bland annat att fingera insatser där rökdykarna drar ut övningsdockor. Övningen kommer att äga rum veckorna 7 – 9 i scoutstugan på Tranholmsvägen. 

Vid eventuella frågor om övningen kontakta Ekerö brandstation:
Tjänstgörande styrkeledare
Telefon: 08-721 23 41
Södertörns brandförsvarsförbund
Telefon: 08-721 22 00
E-post: brandforsvaret@sbff.se