2018-01-17 Utbildning och barnomsorg

Solbackens förskoleklass och fritidshem avslutar sin verksamhet

Styrelsen för Skogsbäckens personalkooperativ, som bedriver Solbackens verksamhet har tagit beslut om att lägga ner Solbacken i sin nuvarande form, vilket omfattar både förskoleklass och fritidshem.

Det medför att Solbacken inte kommer att vara ett valbart alternativ under kommande skolvalsprocess – val av förskoleklass 2018.

Klicka här för att läsa styrelsens brev