2020-04-14 Omsorg och hjälp | Info

Ekerö kommun öppnar upp flera stödlinjer

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. 
I Ekerö kommun har vi öppnat upp ett antal stödlinjer för dig som behöver prata med någon om din oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid.

  • För dig som är under 18 år: Skolkuratorerna svarar i telefonen, måndag-torsdag kl 13.00-16.00- Tel: 076-698 43 25
  • För dig som är över 18 år: Öppenvården omtanken svarar i telefonen, måndag-torsdag kl 12.00-15.00. Tel: 076-721 48 47
  • Stödtelefon till familjer: Familjebehandlare eller kurator svarar i telefonen, måndag-torsdag kl 13.00-16.00. Tel: 08-124 570 09
  • Budget- och skuldrådgivning: Rådgivare svarar i telefonen, tisdagar kl 13.00-15.00 och torsdagar kl 10.00-12.00. Tel: 08-124 571 00
    Telefonnumret går till Ekerö kommuns kontaktcenter. Fråga efter budget- och skuldrådgivare. 

Rosa bild med telefonnummer till skolkurator

Ljusblå bild med telefonnummer till familjebehandlareGul bild med telefonnummer till Omtanken.Mörkblå bild med telefonnummer till skuldrådgivare