2019-02-13 Info

Styrelsen för Ekerö Bostäder påbörjar rekrytering av ny VD

AB Ekerö Bostäder har under de senaste åren planerat för en kraftig utbyggnad av hyreslägenheter inom Ekerö kommun. Bland annat planeras för nya hyreslägenheter på Adelsö, Stenhamra Centrum och Svartsjö. Vidare har bolaget påbörjat en planprocess för nybyggnation på Ekuddsvägen i centrala Ekerö. Förutom nybyggnation planerar företaget för en omfattande fortsatt upprustning av det befintliga lägenhetsbeståndet.

-       Med anledning av de många utvecklingsplanerna ser företaget över sin organisation. 

Av denna anledning har vi gemensamt med VD kommit överens om att gå skilda vägar.   Företaget påbörjar nu arbetet med att rekrytera en ny VD med en profil som passar bolagets utvecklingsplaner, säger Ingemar Hertz, Styrelseordförande AB Ekerö Bostäder. 

 

-       Ekerö Bostäder går in i en expansiv och spännande fas framöver med nyproduktion och reinvesteringar i befintliga bestånd. Jag har som VD haft förmånen att vara med och arbeta fram en planering för ca 500 nya bostäder varav ca 300 är under pågående planprocesser. Jag hade gärna velat vara med till genomförandet. Men i vissa frågor om företagets 
inriktning och organisering har jag inte vunnit lika uppfattning med styrelsens företrädare. När uppfattningar går isär, är det styrelsens uppfattning som gäller, varför beslutet är att gå skilda vägar. Jag tackar styrelsen för uppdraget jag har haft åt Ekerö Bostäder och önskar företaget framgång i fortsättningen och medarbetare all lycka på företaget och privat, säger Timo Siikaluoma, avgående VD AB Ekerö Bostäder

Om AB Ekerö Bostäder
AB Ekerö Bostäder är ett kommunalägt, allmännyttigt bostadsbolag, som verkar inom natursköna Ekerö kommun. Vår affärsidé är att vi aktivt ska medverka i utvecklingen av ett attraktivt Ekerö, genom att på affärsmässiga grunder äga, förvalta, bygga och hyra ut ett varierat utbud av bostäder och lokaler.
I dagsläget har AB Ekerö Bostäder 903 hyreslägenheter och radhus som främst finns runt Ekerö tätort, men även i Stenhamra, Drottningholm och på Adelsö. Bostadsbolaget står nu inför en stor utvecklingsfas som bland annat innebär flera nybyggnationer. Visionen är att bolaget år 2020 äger och förvaltar 1100 lägenheter och har bland Sveriges nöjdaste hyresgäster.