2015-10-14 Uppleva och göra | Info

Sundsgården ny mötesplats för kommunala verksamheter.

Ekerö kommun har ingått ett hyresavtal med Frälsningsarmén om att hyra deras anläggning Sundsgården som ligger i Hilleshög på Färingsö.  
Ambitionen är att Sundsgården framgent ska vara en mötesplats för alla i kommunen och ge tillgång till flertal kultur- och fritidsaktiviteter och lokaler och samtidigt underlätta boende och integration för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Under oktober månad kommer ensamkommande flyktingbarn och nyanlända kvinnor att flytta in. Olika kommunala verksamheter samverkar tillsammans med civilsamhället, ideella organisationer och föreningar i utformandet av Sundsgårdens utveckling för Ekerö kommuns invånare.

– Jag är mycket nöjd över att vi får tillgång till den här anläggningen och skapa en mötesplats för många olika verksamheter. Det ligger helt i linje med Ekerö kommuns gemensamma mål om att bli ledande på integration och där samarbetet med civilsamhället utgör en mycket viktig del. Det övergripande målet är att alla nyanlända snabbt ska bli integrerade i lokalsamhället och komma i arbete för att därmed kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av Sverige. Vi har helt enkelt inte råd att misslyckas med integrationen, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Om Sundsgården
Sundsgården har under många år varit en skola och ett behandlingshem på Färingsö i Ekerö kommun med Frälsningsarmén som huvudman. Verksamheten har funnits till företrädesvis för pojkar med psykosociala problem, neuropsykiatriska funktionshinder och otillfredsställande skolsituation. Verksamheten under Frälsningsarméns regi lades ned 2014.