2019-09-24 Kommun och politik | Näringsliv och arbete | Info

Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt företagsklimat 2019

Ekerö kommun tappar 48 placeringar till plats 147. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. www.foretagsklimat.se.

- Ekerös företagare har under en längre tid signalerat en försämring på flera områden. Viktiga faktorer som kommunens service och information till företagen samt kommunpolitikernas- och tjänstemännens attityder tappar Ekerö på. Men det som sticker ut för Ekerö och det som företagen upplever som den största utmaningen är trafiksituationen, säger Jessica Drugge, projektledare på Svenskt Näringsliv.

Vad är Ekerö kommuns kommentar till årets resultat?
- Som nytillträdd Näringslivschef har jag att förhålla mig till den placering vi har fått i årets undersökning. Vi ska analysera resultatet på djupet och ta med det i kommunens kommande förändringsarbete. Ett arbete som kommer att involvera flera parter däribland Svenskt Näringsliv själva, säger Johan Elfver, Näringslivschef, Ekerö kommun. 

Finns det några fler åtgärder man kommer genomföra för att underlätta för det lokala näringslivet och stärka det lokala företagsklimatet?

- Vi kommer att testa nya grepp kontinuerligt för att hitta den form av möte mellan kommun och företag som funkar bäst. En sådan väg vi kommer att jobba med är att utveckla kommunens företagsservice som har öppet mellan kl.15.00-17.00 under hösten 17 oktober och 21 november. Det är en relativt ny rådgivningsservice där man som företagare kan boka tid och få träffa bygglov- eller miljöhandläggare i början av sitt projekt, säger Johan Elfver, Näringslivschef, Ekerö kommun

Solna stad toppar rankingen.
Bäst i länet, och i hela landet, är Solna som toppar rankingen för tolfte året i rad. Solna skuggas av Sollentuna på femte plats. Årets klättrare i Stockholms län är Nykvarn som lyfter 76 placeringar och i år återfinns på plats 52.

Lägst placering i länet har Södertälje på plats 208. 

- Vi har mätt företagsklimatet i Sveriges kommuner i 20 år. Under den tiden har vi kunnat se stora förbättringar och arbetet med företagsklimatet står högt upp på många kommuners agenda. I de mest framgångsrika kommunerna finns en kultur som genomsyrar hela organisationen. Solna stad är tydlig med att företagen är viktiga. Det märker företagen, de blir lyssnade på och får information som är viktig för dem, säger Annika Bröms, regionchef, Svenskt Näringsliv.

Om Svenskt Näringslivs undersökning.
Totalt svarade över 30 0000 företag på årets enkät som genomfördes mellan januari och april 2019 av Demoskop på Svenskt Näringslivs uppdrag. Svarsfrekvensen från företagen var 49 procent. Rankingplaceringarna grundas till två tredjedelar på företagens betyg på hemkommunens företagsklimat och till en tredjedel på statistiska faktorer. Hela listan och mycket annat material om lokalt företagsklimat finns på 
www.foretagsklimat.se.