2020-06-17 Ekgården | Info | Söderströmsgården | Corona

Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till alla företag, privatpersoner och föreningar som på olika sätt har hjälpt till att få fram sjukvårdsutrustning under coronakrisen. Personalen på våra gruppboenden, äldreboenden och hemtjänsten, både inom privat och kommunal regi, har tagit del av den sjukvårdsutrustning som ni har hjälpt till att få fram. Vi är djupt tacksamma!

Klicka på bilden nedan för att se filmen om hur alla har hjälpt till på olika sätt.

Kartong på lastkajen