2019-05-21 Trafik och infrastruktur | Info

Tillfällig cirkulationsplats mellan Edeby och Tillflykten öppnar under maj månad

Under maj månad tas den nya, tillfälliga cirkulationsplatsen mellan Edeby och Tillflykten i bruk. Den byggs för att skapa en säker trafiksituation när byggtrafik ska korsa Ekerövägen.

I anslutning till cirkulationen kommer hastigheten att sänkas till 50km. Gång- och cykelvägen har dragits om och när cirkulationsplatsen öppnar för trafik kommer byggtrafik att korsa gång- och cykelvägen.

Den tillfälliga cirkulationsplatsen skapar en anslutning mellan den tillfälliga byggvägen, Ekerövägen och entreprenörens etablering på andra sidan vägen. Byggvägen leder till det arbetsområde i Tillflykten där entreprenören just nu förbereder inför kommande tunnelbygge. 

Om projektet väg 261, Ekerövägen

Källa: Trafikverket