2020-04-30 Resursteamet | Omsorg och hjälp | Daglig verksamhet | Fritid LSS | Corona

Tillfällig stängning av daglig verksamhet enligt LSS

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har Ekerö kommuns krisledningsnämnd den 28 april fattat beslut om att fr o m 2020-04-28 och tills vidare stänga den dagliga verksamheten Insperia. Verksamheten bedrivs istället på respektive boende med särskild service.