2020-05-06 Kultur och fritid | Kommun och politik | Uppleva och göra | Info

Träkvista sjöscoutkår får utmärkelsen "årets ideella förening"

Socialnämndens utmärkelse till årets ideella förening/organisation går 2020 till Träkvista sjöscoutkår med följande motivering:
Träkvista Sjöscoutkår tilldelas årets utmärkelse för sitt mångåriga arbete för att möjliggöra för barn och ungdomar inom Ekerö kommun att få en aktiv fritid oavsett förutsättningar. Genom ideellt arbete och stort engagemang bidrar föreningen till personlig utveckling och stärkt självkänsla hos barn och unga i kommunen.

Socialnämnden delar sedan 2012 årligen ut en utmärkelse till ideella föreningar/organisationer som på olika sätt engagerar sig för medmänniskor som behöver olika former av stöd och hjälp i sin vardag. Bakgrunden til utmärkelsen var att Socialnämnden vill främja och uppmärksamma de ideella krafter i samhället som på olika sätt arbetar med att ge stöd till människor i behov av hjälp. Utmärkelsen uppgår till 10 000 kronor.

Bedömning

Träkvista Sjöscoutkår  visar på engagemang och socialt ansvarstagande för de medmänniskor som föreningarna riktar sig till. Bedömningen är att Träkvista Sjöscoutkår bör tilldelas utmärkelsen genom sitt mångåriga arbete för att barn och ungdomar inom Ekerö kommun ska få en aktiv fritid oavsett förutsättningar. Genom ideellt arbete och stort engagemang bidrar föreningen till personlig utveckling och stärkt självkänsla hos barn och unga i kommunen.

Träkvista Sjöscoutkår

Träkvista Sjöscoutkår arbetar aktivt för att barn och unga inom Ekerö kommun ska få möjlighet till en aktiv fritid oavsett förutsättningar. Scouterna är en barn- och ungdomsrörelse där barnets bästa alltid kommer i första rummet. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö, den unges personliga utveckling är i fokus. Träkvista sjöscoutkår ser allt fler barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som söker sig till föreningen och har för avsikt att genomföra utbildningsinsatser inom detta område.

Stort grattis till utmärkelsen!

Här kan du läsa mer om Träkvista Sjöscoutkår

Här kan du läsa socialnämndens protokoll