2018-11-19 Utbildning och barnomsorg | Info

Träkvista skola gör det igen!

Den 10 november vann Träkvista skola för tredje gången på fyra år regionsfinalen i FLL (First Lego League), årets tema var Into Orbit. En världsomfattande projekttävling med flera moment. 
Uppdraget släpptes i mitten av september och håller på i 8 veckor på skolan som sedan avslutades med en regionfinal på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). 

Projektarbetet består av:
Projektdelen: Eleverna skapar en frågeställning kring årets tema och ska hitta en innovativ lösning till deras problemställning.

Marknadsföring: Eleverna ska hitta en målgrupp för deras produkt och strategier för att marknadsföra den. De ska även söka kontakt med yrkeskunniga personer som kan ge feedback på deras projekt. De designar sin mässmonter som bedöms på tävlingsdagen.

Teknik: Innehåller två delar, ena är att bygga, designa och programmera en legorobot som ska utföra redan presenterade uppdrag på en robotbana. De har 2,5 minuter per match för att utföra och samla så många poäng som möjligt. Den andra delen är att kunna på ett utvecklat sätt kunna redogöra för sin design, programmering samt strategier för roboten.

Kärnvärden: Alla delar i projektet ska grunda sig i kärnvärdena; upptäcka, innovation, påverkan, inkluderande, samarbete och skoj. Eleverna presenterar på vilka sätt dessa har genomsyrat hela deras resa.

Träkvista har jobbat med detta projekt för samtliga elever i år 6 och 9. Lagen har varit sammansatta av elever från båda årskurserna och av våra nio grupper har tre lag varit med i tävlingen, Rymdankorna, The Wall-ezz och Vintergatan.
Alla Träkvistas lag blev nominerade i samtliga klasser och fick åka hem med fyra av sex stycken 1:a-priser. 

Christer Fuglesang prisutdelare
Laget Vintergatan vann Championpriset där samtliga poäng från alla olika moment slås ihop. Det priset gav dem en plats i den skandinaviska finalen i Oslo den 1 december. Prisutdelare var ingen mindre än Sveriges första astronaut i rymden, Christer Fuglesang.